Chủ đề: chung

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về chung, cập nhật vào ngày: 25/05/2019

Ngay hôm sau tôi cho gọi thợ hàn vào, yêu cầu họ làm cho tôi một cái giàn mắt cáo bằng sắt, kéo suốt theo chiều dài lối đi riêng vào nhà tôi, tạo thành một cái mái vòm barabol trông rất bắt mắt.