Chủ đề: chung

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về chung, cập nhật vào ngày: 25/08/2019

Trong tháng cô hồn có rất nhiều điều theo quan niệm dân gian nên kiêng kỵ để tránh gặp điều không may, đặc biệt trong lễ cúng cô hồn có những người nên tránh không lại gần chỗ cúng.