Chủ đề: miền núi phía bắc

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về miền núi phía bắc, cập nhật vào ngày: 17/02/2019

Vẫn còn 37,4 nghìn nhân khẩu thiếu đói trong tháng 8