Chủ đề: năng lượng hiệu quả

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về năng lượng hiệu quả, cập nhật vào ngày: 19/03/2019

Những ngôi nhà sinh thái đang trở thành xu hướng xây dựng mới của các nhà phát triển đô thị vì họ không chỉ thấy rõ những ảnh hưởng tích cực của hệ thống nhà sinh thái đối với môi trường mà còn nhận ra lợi ích của việc lựa chọn xây dựng các ngôi nhà xanh về vấn đề tài chính, kinh tế trong cuộc sống của con người.