Chủ đề: tỷ giá trung tâm

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tỷ giá trung tâm, cập nhật vào ngày: 26/04/2019

Từ 4/1/2016, Ngân hàng Nhà nước bắt đầu công bố tỷ giá trung tâm của VND với USD mỗi ngày. Đây sẽ là cơ sở để các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép thực hiện hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối xác định tỷ giá mua, tỷ giá bán của đồng Việt Nam với USD.