Chủ đề: vốn đầu tư nước ngoài

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về vốn đầu tư nước ngoài, cập nhật vào ngày: 11/12/2018

Đã khác biệt thì thật khó công bằng, mà muốn công bằng thì lại khó chấp nhận sự khác biệt, ấy là lẽ thường. Thế nhưng cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ, nhiều người lại muốn có công bằng trong sự khác biệt, rồi cùng trong sự khác biệt lại muốn có công bằng. Vậy nên làm như thế nào?