Chủ đề: ADN

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về ADN, cập nhật vào ngày: 20/06/2018

Quan điểm của giới Luật sư sau khi có kết luận của cơ quan chức năng rằng giám định bò viên của Công ty Việt Sin chỉ có ADN của cá và trâu chứ không có ADN của thịt bò.

Mỗi mẫu máu xét nghiệm sau khi khô cho vào 1 phong bì (không cho vào túi nilon) dán kín lại rồi gửi đi. Móng tay và móng chân cần để xét nghiệm ADN tối thiểu là 20 - 30mg (nếu chụm lại thì bằng một hạt đỗ xanh đặc), chỉ cắt móng tay hoặc móng chân, không được chạm vào phần thịt.