Chủ đề: ATM

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về ATM, cập nhật vào ngày: 18/06/2018

Ngân hàng Nhà nước mới đây đã có văn bản yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ rà soát lại toàn bộ hệ thống ATM của mình, đảm bảo thời gian phục vụ khách hàng của hệ thống ATM theo đúng quy định.