Chủ đề: Bà Kiều Liên thôi làm chủ tịch Vinamilk

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Bà Kiều Liên thôi làm chủ tịch Vinamilk, cập nhật vào ngày: 21/08/2017

Bà Lê Thị Băng Tâm, thành viên HĐQT độc lập của Vinamilk, vừa được bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT Vinamilk từ ngày 25/7/2015.