Chủ đề: Bà Kiều Liên thôi làm chủ tịch Vinamilk

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Bà Kiều Liên thôi làm chủ tịch Vinamilk, cập nhật vào ngày: 20/07/2018

Chân dung tân Chủ tịch Vinamilk Lê Thị Băng Tâm