Chủ đề: Bà Kiều Liên thôi làm chủ tịch Vinamilk

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Bà Kiều Liên thôi làm chủ tịch Vinamilk, cập nhật vào ngày: 24/01/2019

Chân dung tân Chủ tịch Vinamilk Lê Thị Băng Tâm