Chủ đề: Bảng xếp hạng 100 Doanh nghiệp Bền vững

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Bảng xếp hạng 100 Doanh nghiệp Bền vững, cập nhật vào ngày: 25/03/2019

Tại Lễ công bố Bảng xếp hạng 100 Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam 2017 mới đây, vượt qua hàng trăm ứng cử viên là các doanh nghiệp có những đóng góp tích cực trong các hoạt động về phát triển bền vững trong năm 2017, Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục được vinh danh trong Top 10 “Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam 2017”.

Tại Lễ công bố Bảng xếp hạng 100 Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam 2016, vượt qua hàng trăm ứng cử viên là các doanh nghiệp có những đóng góp tích cực trong các hoạt động về phát triển bền vững, Tập đoàn Bảo Việt đã được Hội đồng bình chọn đánh giá cao, được vinh danh trong Top 10 “Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam 2016”.