Chủ đề: BỘ GD-ĐT

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về BỘ GD-ĐT, cập nhật vào ngày: 18/12/2018

Theo thông tin từ đại diện Bộ GD-ĐT: “Năm 2013, khi bắt đầu thực hiện Nghị quyết 29, chúng ta mới công nhận được 11 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đến năm 2017 đã có 63/63 tỉnh thành đạt chuẩn này”.