Chủ đề: BỘ GD-ĐT

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về BỘ GD-ĐT, cập nhật vào ngày: 21/02/2019

Vừa qua, Bộ GD-ĐT vừa công bố Dự thảo thông tư Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN), các Hội đồng Giáo sư ngành (HĐGSN), liên ngành và HĐGS cơ sở để lấy ý kiến rộng rãi từ xã hội.