Chủ đề: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Bộ Giáo dục và Đào tạo, cập nhật vào ngày: 20/08/2019

Bộ GD&ĐT vừa có chỉ thị chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường, qua đó giúp giáo viên giảm việc, tập trung nhiều hơn cho chuyên môn dạy học.

Điểm mới trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên 2017

Căn cứ Hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố phương thức nộp phí xét tuyển đại học, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Học viện năm 2016 hướng dẫn cụ thể về thủ tục hồ sơ, các phương thức nộp phí xét tuyển, thi tuyển vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2016.

Được trên 21 điểm thí sinh nên xét nguyện vọng 1 trường nào?