Chủ đề: Bộ Xây dựng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Bộ Xây dựng, cập nhật vào ngày: 19/08/2019

Dù đã có nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư nhưng nguồn cung nhà ở xã hội hiện mới chỉ đáp ứng được 30% so với nhu cầu, còn người thu nhập thấp thực tế vẫn khó tiếp cận mua nhà.