Chủ đề: Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, cập nhật vào ngày: 24/03/2019

Bên cạnh các chương trình và định hướng chung về tăng cường hỗ trợ xây dựng năng lực cạnh tranh quốc gia thông qua việc xây dựng thương hiệu, dỡ bỏ thuế, tháo gỡ hàng rào kĩ thuật, Việt Nam sẽ xây dựng các chiến lược, đề án lớn nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh cho sản phẩm xuất khẩu, thúc đẩy giao lưu, hợp tác kinh tế với Triều Tiên, Hoa Kỳ...