Chủ đề: BIDV

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về BIDV, cập nhật vào ngày: 21/11/2018

Mỗi ngày từ ngày 12/6 đến 11/7/2017, trong khung giờ vàng 12h -14h và 18-20h, khi chi tiêu thẻ BIDV, khách hàng sẽ có cơ hội được hoàn ngay 300.000 đồng và là chủ sở hữu 1 trong 10 chiếc điện thoại iPhone 7 32Gb khi đạt doanh số chi tiêu cao nhất trong 3 ngày liên tiếp mỗi đợt.