Chủ đề: Công ty CP Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Sin

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Công ty CP Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Sin, cập nhật vào ngày: 26/06/2018

Quan điểm của giới Luật sư sau khi có kết luận của cơ quan chức năng rằng giám định bò viên của Công ty Việt Sin chỉ có ADN của cá và trâu chứ không có ADN của thịt bò.