Chủ đề: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Trường Giang Việt Nam

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Trường Giang Việt Nam, cập nhật vào ngày: 16/06/2019

Thanh tra Sở Công thương Hà Nội vừa có kết luận thanh tra đối với Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Trường Giang Việt Nam.