Chủ đề: Cục Hàng không Việt Nam

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Cục Hàng không Việt Nam, cập nhật vào ngày: 17/08/2017

Nguyên nhân gây nhiễu sóng không phải do tác động bên ngoài mà xuất phát từ bên trong. Tuy nhiên, nguyên nhân bên trong do đâu vẫn chưa tìm ra.