Chủ đề: Chương trình Tài trợ Kho hàng Toàn cầu

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Chương trình Tài trợ Kho hàng Toàn cầu, cập nhật vào ngày: 21/02/2019

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã phối hợp với IFC, thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, cung cấp gói bảo lãnh giao dịch hàng hóa lên đến 50 triệu USD cho một trong những doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản hàng đầu Việt Nam, góp phần thúc đẩy dịch vụ tài trợ thương mại mặt hàng nông sản tại thị trường nhiều tiềm năng này.