Chủ đề: Chợ Đồng Xuân

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Chợ Đồng Xuân, cập nhật vào ngày: 18/10/2018

Gồng mình "trốn" nắng 40 độ trong gầm xe tải