Chủ đề: Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, cập nhật vào ngày: 19/01/2019

Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc xử lý sai phạm vụ 8B Lê Trực
Chủ tịch TP Hà Nội chỉ đạo kiểm tra toàn diện phòng cháy Khu đô thị Xa La