Chủ đề: Co.opXtra

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Co.opXtra, cập nhật vào ngày: 25/09/2018

Tiếp tục tuần thứ 2 của Tháng trân trọng cảm ơn khách hàng 2017, hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra trên cả nước tiếp tục tuần lễ 7 ngày liên tục giảm giá sâu đến 50% cho hơn 7.000 sản phẩm nhu yếu.