Chủ đề: Dự báo thời tiết Đà Nẵng đến Bình Thuận

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Dự báo thời tiết Đà Nẵng đến Bình Thuận, cập nhật vào ngày: 15/11/2018

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết đêm 1 ngày 2/11/2017 khu vực hà nội Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Dưới đây là thông tin chi tiết về thời tiết đêm 1 ngày 2/11/2017 trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết đêm 26 ngày 27/10/2017 khu vực hà nội nhiều mây, không mưa, sáng có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Dưới đây là thông tin chi tiết về thời tiết đêm 26 ngày 27/10/2017 trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết đêm 25 ngày 26/10/2017 khu vực hà nội nhiều mây, không mưa, sáng có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Dưới đây là thông tin chi tiết về thời tiết đêm 25 ngày 26/10/2017 trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết đêm 24 ngày 25/10/2017 khu vực hà nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Dưới đây là thông tin chi tiết về thời tiết đêm 24 ngày 25/10/2017 trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết đêm 23 ngày 24/10/2017 khu vực hà nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác. Dưới đây là thông tin chi tiết về thời tiết đêm 23 ngày 24/10/2017 trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết đêm 22 ngày 23/10/2017 khu vực hà nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Dưới đây là thông tin chi tiết về thời tiết đêm 22 ngày 23/10/2017 trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết đêm 21 ngày 22/10/2017 khu vực hà nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Dưới đây là thông tin chi tiết về thời tiết đêm 21 ngày 22/10/2017 trên cả nước.