Chủ đề: Demand Institute

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Demand Institute, cập nhật vào ngày: 17/01/2019

Tổ chức Demand Institute có trụ sở tại Mỹ (được điều hành bởi liên doanh giữa Nielsen và tổ chức Conference Board) ước tính rằng trong một thập kỷ tới, các giao dịch thanh toán không sử dụng tiền mặt sẽ đạt con số 10 ngàn tỷ USD trên toàn cầu.