Chủ đề: Doanh số iPhone tại Trung Quốc năm 2018

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Doanh số iPhone tại Trung Quốc năm 2018, cập nhật vào ngày: 20/08/2019

Doanh số bán iPhone tại Trung Quốc lập tức tăng hơn 70% sau khi Apple điều chỉnh giảm giá bán tại thị trường này. Đây là một tín hiệu đáng mừng nhằm khôi phục lại đà tăng trưởng sau một quý "bết bát".