Chủ đề: Du khách Trung Quốc

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Du khách Trung Quốc, cập nhật vào ngày: 22/02/2019

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt, từ ngày 1/1/2017, Quảng Ninh cho phép phương tiện ô tô con 9 chỗ ngồi trở xuống dùng để du lịch của Trung Quốc nhập cảnh và tham quan ở Việt Nam và ngược lại.