Chủ đề: E5 RON 92

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về E5 RON 92, cập nhật vào ngày: 16/06/2019

Các nhà máy, doanh nghiệp hiện nay cho thấy hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu của thị trường khi thay thế toàn bộ xăng khoáng RON 92 bằng xăng nhiên liệu sinh học E5 Ron 92 kể từ 01/01/2018.