Chủ đề: EVN

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về EVN, cập nhật vào ngày: 20/05/2019

Từ sáng nay 20/3, quyết định tăng giá điện sẽ có hiệu lực. Theo đó, giá điện sẽ tăng 8,36%, từ mức 1.720,65 đồng/kWh như hiện nay lên mức 1.864,04 đồng/kWh.

Muốn dư luận ủng hộ việc tăng giá điện, EVN phải minh bạch đầu vào. Chẳng hạn những nỗ lực để tăng năng suất lao động có thời điểm chỉ bằng 1/10 Singapore, chẳng hạn việc “4.0 hóa” lực lượng 67.000 nhân công leo cột ghi công tơ thu tiền điện.