Chủ đề: Facebook

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Facebook, cập nhật vào ngày: 13/12/2018

Các cá nhân kinh doanh qua Facebook hàng năm đang thu được một nguồn lợi khá lớn từ thị trường Việt Nam, tuy nhiên các cơ quan thuế vẫn rất khó khăn trong việc tìm ra giải pháp để buộc các tổ chức, cá nhân này đóng thuế theo quy định của pháp luật.