Chủ đề: Giá trị xuất khẩu gỗ

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Giá trị xuất khẩu gỗ, cập nhật vào ngày: 16/07/2019

2019 sẽ là một năm quan trọng đối với Việt Nam trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách loại bỏ gỗ bất hợp pháp ra khỏi chuỗi cung ứng, đặc biệt là kiểm soát nguồn cung gỗ nhập khẩu.