Chủ đề: Giao thông công cộng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Giao thông công cộng, cập nhật vào ngày: 20/06/2019

Chưa có một giải pháp toàn diện nào có thể giải quyết vấn đề giao thông đô thị một cách triệt để. Người quy hoạch, người làm kinh tế đều có quan điểm của riêng mình. Nhưng làm gì đi chăng nữa, thời gian và chi phí đều là yếu tố cần thiết để đánh giá một phương án.