Chủ đề: GoldSeason 47 Nguyễn Tuân

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về GoldSeason 47 Nguyễn Tuân, cập nhật vào ngày: 11/12/2018

“Việc ký hợp đồng đặt cọc để giữ chỗ ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai là vi phạm pháp luật”- Đó là nhận định của LS Phạm Thành Tài (Đoàn LS Hà Nội).