Chủ đề: HÀNG VIỆT NAM

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về HÀNG VIỆT NAM, cập nhật vào ngày: 24/07/2019

Liên tục có những sáng kiến tài chính mới, đưa ra các gói giai pháp hỗ trợ phi tài chính và xây dựng một nền tảng số hướng tới các nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) vốn chưa được các ngân hàng chú trọng, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã khẳng định vị thế tiên phong hỗ trợ sự phát triển của các SME.