Chủ đề: Hà Giang ngập trong biển nước

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Hà Giang ngập trong biển nước, cập nhật vào ngày: 17/02/2019