Chủ đề: Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, cập nhật vào ngày: 19/03/2019

Hiệp Hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cùng sự kết nối của Hiệp hội Bất động sản Hoa Kỳ (NAR) đã có cuộc làm việc trao đổi thông tin và tăng cường hợp tác với Hiệp hội bất động sản Australia nhân dịp đoàn công tác của VNREA và AREAA có chuyến công tác tại quốc gia này.