Chủ đề: Jetstar Pacific

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Jetstar Pacific, cập nhật vào ngày: 20/03/2018

Jetstar Pacific thông báo mức phí vận chuyển mai, đào dịp Tết các chặng nội địa