Chủ đề: Kết Quả Kinh Doanh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Kết Quả Kinh Doanh, cập nhật vào ngày: 17/12/2018

Tại báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 (trước soát xét), Tập đoàn Bảo Việt công bố tổng doanh thu hợp nhất đạt 18.387 tỷ đồng, tăng trưởng 21,8%. Lợi nhuận sau thuế thu về 1.079 tỷ đồng, hoàn thành 90,7% kế hoạch năm.