Chủ đề: Khải silk

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Khải silk, cập nhật vào ngày: 16/06/2019

Một lô hàng 60 chiếc khăn tay thì có đến 59 chiếc khăn bị cắt mác "Made in China", còn lại một chiếc có cả mác "Khaisilk Made in Vietnam" lẫn mác "Made in China", khách hàng hoang mang, trong khi người đại diện Khải Silk giải thích không hợp lý...