Chủ đề: Lê Hoàng Diệp Thảo

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Lê Hoàng Diệp Thảo, cập nhật vào ngày: 21/02/2019

Vụ ly hôn nghìn tỷ của ông vua cà phê Trung Nguyên - Đặng Lê Nguyên Vũ và vợ Lê Hoàng Diệp Thảo đang được nhắc đến rất nhiều, nhất là khi bà Thảo nói về sự thay đổi của ông Vũ sau khóa thiền 49 ngày. Nhiều người đặt câu hỏi "thiền là gì" khiến một người thay đổi đến vậy. Chúng ta cùng tìm hiểu thiền và những tác dụng, mặt trái xung quanh nó.