Chủ đề: Lê Thị Băng Tâm

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Lê Thị Băng Tâm, cập nhật vào ngày: 20/09/2017

Bà Lê Thị Băng Tâm, thành viên HĐQT độc lập của Vinamilk, vừa được bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT Vinamilk từ ngày 25/7/2015.