Chủ đề: Lễ hội xuân

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Lễ hội xuân, cập nhật vào ngày: 27/04/2017

Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các quận, huyện, thị xã phải chủ động kiểm tra rà soát, bố trí các điểm trông giữ xe có đủ điều kiện để đảm bảo kỷ cương trong việc thu phí trông giữ phương tiện giao thông trong dịp Tết và nhất là Lễ hội xuân 2016.