Chủ đề: Lễ hội xuân

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Lễ hội xuân, cập nhật vào ngày: 25/06/2018

Nhằm đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, Ban Chỉ đạo liên ngành trung ương về Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) sẽ triển khai công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Mậu Tuất và mùa Lễ Hội Xuân năm 2018.

Sẽ giải tỏa các điểm trông giữ xe không phép, sai phép

Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các quận, huyện, thị xã phải chủ động kiểm tra rà soát, bố trí các điểm trông giữ xe có đủ điều kiện để đảm bảo kỷ cương trong việc thu phí trông giữ phương tiện giao thông trong dịp Tết và nhất là Lễ hội xuân 2016.