Chủ đề: Mức lương cơ sở

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Mức lương cơ sở, cập nhật vào ngày: 21/11/2017

Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương cơ sở kể từ 1/7/2017