Chủ đề: Mai Kiều Liên từ chức

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Mai Kiều Liên từ chức, cập nhật vào ngày: 18/08/2017

Bà Lê Thị Băng Tâm, thành viên HĐQT độc lập của Vinamilk, vừa được bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT Vinamilk từ ngày 25/7/2015.