Chủ đề: Nam Từ Liêm

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Nam Từ Liêm, cập nhật vào ngày: 20/05/2018

Tên đường 'Ướp Lạnh' ở Hà Nội: "Tháo dỡ đi rồi, tôi rất tiếc"