Chủ đề: Ngân hàng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Ngân hàng, cập nhật vào ngày: 19/08/2019

Theo quyết định của Chính phủ, nhiều tổng công ty, ngân hàng lớn sẽ phải thực hiện cổ phần hoá ngay trong 2 năm tới như: Agribank, Vinacomin, Vinafood1… mà nhà nước nắm giữ trên 65% vốn điều lệ.