Chủ đề: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, cập nhật vào ngày: 14/11/2018

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã phối hợp với IFC, thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, cung cấp gói bảo lãnh giao dịch hàng hóa lên đến 50 triệu USD cho một trong những doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản hàng đầu Việt Nam, góp phần thúc đẩy dịch vụ tài trợ thương mại mặt hàng nông sản tại thị trường nhiều tiềm năng này.