Chủ đề: Nguyễn Thị Hồng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Nguyễn Thị Hồng, cập nhật vào ngày: 22/02/2019

Vào thời điểm đầu năm, một số ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động. Tuy nhiên, theo số liệu của các TCTD, đầu tháng 4, một vài ngân hàng có động thái giảm lãi suất huy động. Nhìn chung có thời điểm lãi suất tăng, giảm và theo số liệu tổng hợp của NHNN, mặt bằng lãi suất về cơ bản là vẫn ổn định.

Sẽ tiếp tục giải ngân gói 30 nghìn tỷ hỗ trợ mua nhà