Chủ đề: Nguyễn Tuân

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Nguyễn Tuân, cập nhật vào ngày: 27/04/2017

“Việc ký hợp đồng đặt cọc để giữ chỗ ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai là vi phạm pháp luật”- Đó là nhận định của LS Phạm Thành Tài (Đoàn LS Hà Nội).