Chủ đề: Online Friday 2017

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Online Friday 2017, cập nhật vào ngày: 23/02/2019

Ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2017 - một sự kiện thường niên dành cho cộng đồng doanh nghiệp thương mại điện tử và người tiêu dùng tại Việt Nam sẽ chính thức quay trở lại vào ngày thứ Sáu đầu tiên của tháng 12 tới đây với nhiều cơ hội mua sắm cho người tiêu dùng.