Chủ đề: Phí

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Phí, cập nhật vào ngày: 20/09/2018

Mới đây, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 7309/VP-KT, đề nghị sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện Công điện khẩn số 1194/CĐ-TTg, ngày 12/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam.