Chủ đề: Phạm Thanh Hưng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Phạm Thanh Hưng, cập nhật vào ngày: 21/06/2018

Thời điểm cuối năm được đánh giá là cơ hội vàng để đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng. Đặc biệt là khi mà dòng chảy kiều hối giai đoạn cuối năm luôn nhộn nhịp và chủ yếu dòng chảy này lại đang chảy vào kênh đầu tư bất động sản.